Skip to content

Bitumen is het oudst bekende minerale olieproduct en bestaat uit een vloeibaar mengsel van verschillende koolwaterstoffen. Dit komt voor in ruwe aardolie. Van de 1300 verschillende soorten ruwe aardolie in de wereld, zijn er slechts 10 % geschikt voor de Europese standaarden en specificaties. Ze worden dan ook ‘bitumen crudes' genoemd, hiervan zijn er een dertigtal daadwerkelijk bruikbaar in Europa. Onze hoge kwaliteitsnormen voldoen aan alle Europese en internationale normen.

Bitumen wordt gebruikt als bindmiddel in de wegenbouw en industrie. Bijvoorbeeld voor asfalt en als bouwstof voor dakbedekking. Bitumen zijn zwart en kunnen bij 120°C worden verpompt, getransporteerd en gebruikt. Bij hogere temperaturen neemt namelijk de vloeibaarheid toe en dan kan het gebruikt worden als bindmiddel.

Producten & services

Nieuws & meer

Duurzaam asfalt

Bekijk ook