Skip to content

TOTAL Tractie Gasolie is onze rode diesel. De eigenschappen zijn hetzelfde als die van diesel. In de binnenscheepvaart, met uitzondering van de pleziervaart, mag je TOTAL Tractie Gasolie gebruiken als motorbrandstof. Met TOTAL Tractie Gasolie profiteer je van een lager accijnstarief. De overheid maakt sinds 1 januari 2013 (met uitzondering van de binnenvaart) geen verschil meer tussen rode en blanke diesel. Hierdoor verdwijnt het verschil in tarieven. Het accijnstarief voor TOTAL Tractie Gasolie is daardoor hetzelfde als die van blanke diesel.

Andere brandstoffen