Skip to content

07/07/2020 Nieuws

Coalitie voor de energie van de toekomst: 11 internationale bedrijven bundelen krachten

Blok met logos van 11 bedrijven die samenwerken in de energietransitie
Blok met logos van 11 bedrijven die samenwerken in de energietransitie

11 grote internationale bedrijven bundelen hun krachten om de energietransitie in transport en logistiek te versnellen

•    AWS, Carrefour Group, CMA CGM Group, Cluster Maritime Français, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Engie, Faurecia, Michelin, Schneider Electric, Total en Wärtsilä hebben een internationale coalitie gevormd.
•    Negen concrete projecten voor het ontwikkelen van energieoplossingen om de energietransitie op het gebied van transport en logistiek te versnellen.

Op de Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence, een economisch forum waar vele organisaties uit de hele wereld vertegenwoordigd zijn, hebben 11 internationale groepen aangekondigd dat ze gaan samenwerken in een internationale coalitie. Nieuwe leden zijn welkom. De huidige leden zijn AWS, Carrefour Group, CMA CGM Group, Cluster Maritime Français, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Engie, Faurecia, Michelin, Schneider Electric, Total en Wärtsilä.

Gemeenschappelijke doelen voor de energietransitie in transport en logistiek
Het doel van de coalitie is snellere ontwikkeling van energiebronnen en -technologieën voor de transitie naar duurzame mobiliteit in de logistieke en vervoerssector door uitstoot te verminderen, de opwarming van de aarde tegen te gaan en de biodiversiteit te beschermen.

De 11 huidige leden combineren hun expertise om uiterlijk 2030 echte technologische doorbraken met tastbare resultaten te behalen. Daarbij richten ze zich op de volgende drie belangrijke doelstellingen: 
•    een uitgebreider arsenaal aan schone energiebronnen ontsluiten;
•    het energieverbruik per kilometer-equivalent van getransporteerde goederen verminderen;
•    een aanzienlijk deel van de emissies in verband met vervoer en logistiek elimineren.

Negen concrete projecten uitgewerkt door de negen reeds opgerichte werkgroepen
In de afgelopen maanden heeft de coalitie negen werkgroepen met enkele tientallen deelnemers opgericht. Deze werkgroepen gaan negen concrete projecten uitwerken om vorm te geven aan de energiebronnen van de toekomst:
•    groene verwervingsmethodes ontwikkelen voor waterstof voor de transportsector;
•    biobrandstoffen ontwikkelen voor de verschillende vormen van vervoer;
•    de toepassing van biogas en synthetische gassen in de transportsector uitbreiden;
•    fossiele brandstoffen vervangen door groene energie in de hele toeleveringsketen;
•    uiterlijk eind 2021 proefprojecten starten voor emissievrije voertuigen;
•    een digitaal navigatiesysteem van deur tot deur ontwikkelen waarin de route met de laagste milieubelasting wordt berekend;
•    het operationele beheer en de belading optimaliseren voor een zo efficiënt en zuinig mogelijk vervoer van de lading;
•    multimodale platforms milieuvriendelijker maken voor logistieke toepassingen;
•    methodes samenvoegen waarmee de impact van energietransitieprojecten op het gebied van transport en logistiek wordt gemeten.

De coalitie is eind 2019 van start gegaan tijdens de conferentie over maritieme economieconferentie in Frankrijk (Assises de l'Economie de la Mer) en kan rekenen op steun van de Franse president Emmanuel Macron. De eerste bevindingen van de coalitie worden in januari 2021 officieel gepresenteerd op het IUCN World Conservation Congress.

Julien Groues, algemeen directeur van AWS in Frankrijk:
‘Bij AWS streven we naar een zo milieuvriendelijk mogelijke bedrijfsvoering. We willen in 2025 100 procent hernieuwbare energie gebruiken in heel Amazon, en ons uiteindelijke doel is geheel CO2-neutraal zijn in 2040. We kijken echter verder dan de doelstellingen voor ons eigen bedrijf.

Alexandre Bompard, bestuursvoorzitter en CEO van de Carrefour Group:
‘De voedseltransitie voor iedereen, Carrefours ”raison d'être”, is niet mogelijk zonder energietransitie. Wij zijn zeer gemotiveerd en hebben onszelf ambitieuze doelen gesteld om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Daarbij richten we ons op het bevorderen van schonere transportmiddelen en streven we naar het opzetten van een milieuvriendelijk voedseldistributiemodel van boer tot bord. We ondernemen actie binnen Carrefour zelf, maar de uitdagingen waar we voor staan zijn zo gigantisch en complex, dat ze alleen collectief kunnen worden opgelost. Deze coalitie is opgezet om oplossingen te vinden voor deze problemen waar de burgers achter kunnen staan en waarmee een nieuwe weg voor onze samenleving wordt uitgestippeld.’

Rodolphe Saade, bestuursvoorzitter en CEO van de CMA CGM Group:
‘Met het oog op de wereldwijde uitdagingen moeten we onze krachten bundelen om de energietransitie van de transport- en logistieke industrie te versnellen. Ik vind het geweldig dat elf wereldwijde ondernemingen, elk marktleider op hun eigen gebied, zich hebben aangesloten bij dit initiatief. CMA CGM stelt al zijn expertise en ervaring ter beschikking aan deze eerste grote wereldwijde brancheoverstijgende coalitie, die de steun geniet van de Franse president Emmanuel Macron. We staan allemaal klaar om concrete oplossingen te zoeken voor de korte, middellange en lange termijn.’

Frédéric Moncany de Saint-Aignan, bestuursvoorzitter van Cluster Maritime Français:
‘Het CMF heeft meer dan 430 leden en brengt de expertise van het hele Franse maritieme ecosysteem in bij de coalitie voor de energie van morgen. Daarnaast bouwen we aan een visie voor 2050 over de milieu- en energietransitie in de maritieme industrie, in samenwerking met het Franse agentschap voor milieubescherming ADEME, met grote maritieme bedrijven (in de eerste plaats CMA CGM) en met alle leden van het CMF. In deze visie wordt de noodzakelijke inclusieve dynamiek geïdentificeerd en gecreëerd om bedrijven en regio’s te helpen bij de vereiste omslag op het vlak van economie, technologie en wetgeving.’

Jacques Ripoll, CEO van Crédit Agricole Corporate and Investment Bank:
‘Er is dringend behoefte aan wereldwijde maatregelen om de klimaatproblemen aan te pakken. De transportsector en alle belanghebbenden in de waardeketen hebben een leidende rol bij het boeken van vooruitgang op het vlak van technologie en milieu. ’Crédit Agricole CIB is wereldleider op het gebied van transportfinanciering, van schepen tot treinen, en we zijn bijzonder trots dat we de transportcoalitie en de toekomstige generaties mogen steunen op weg naar een betere en schonere toekomst.’

Jean-Pierre Clamadieu, bestuursvoorzitter van Engie:
‘De economische herstelplannen en de openbare en particuliere investeringen die voortkomen uit de coalitie zullen onze economie jarenlang vormen. Het is daarom essentieel dat we deze gelegenheid aangrijpen om de hele industrie, en met name de transportsector, sneller CO2-neutraal te maken. De coalitie die nu van start gaat, levert het bewijs dat oplossingen binnen handbereik zijn als we gecoördineerd samenwerken met de hele waardeketen. Oplossingen die in de nabije toekomst een aanwinst zijn voor onze bedrijven en voor de economie als geheel.’

Patrick Koller, CEO van Faurecia:
‘De doelstellingen van de coalitie weerspiegelen onze overtuigingen via ons project “CO2Neutral” en onze duurzame mobiliteitsstrategie. Wij streven er met name naar om al onze installaties uiterlijk in 2025 CO2-neutraal te maken met een wereldwijd programma voor besparingen en voor gebruik van energie zonder CO2-uitstoot. Met onze uitgebreide expertise op het gebied van waterstoftechnologie en -materialen zullen wij in de coalitie alles doen wat wij kunnen om de energietransitie in de transportsector te realiseren. Daarvoor zijn nieuwe technologische oplossingen nodig, en die komen er sneller als we open ecosystemen creëren en kennis delen.’

Florent Menegaux, bestuursvoorzitter van de Michelin Group:
‘De teams van Michelin zetten zich in voor een duurzamere mobiliteit. We werken samen met alle relevante partners, binnen en buiten het Movin’On-ecosysteem, om nieuwe oplossingen te ontwikkelen en te stimuleren. Door zich aan te sluiten bij de coalitie voor de energie van de toekomst neemt de groep een nieuwe stap in deze richting. We willen deze gelegenheid aangrijpen om onze ervaring en expertise te delen, vooral op het gebied van vervoer op waterstof, en om de energietransitie in het vervoer te versnellen.’

Jean-Pascal Tricoire, bestuursvoorzitter en CEO van Schneider Electric:
‘Bij Schneider Electric staan we onze klanten bij op hun weg naar duurzaamheid, en zelf willen we ook CO2-positief worden. We zijn er trots op dat we deel uitmaken van de coalitie voor de energie van de toekomst. We zetten onze expertise op het gebied van digitale energie- en automatiseringsoplossingen graag in voor de energietransitie in de transportsector.’

Patrick Pouyanné, bestuursvoorzitter en CEO van Total:
‘Bij Total zetten we ons graag samen met de maatschappij in om in 2050 wereldwijd netto-emissievrij te zijn, voor alle productie en energieproducten die onze klanten gebruiken. We hebben ons aangesloten bij de coalitie voor de energie van de toekomst om mee te helpen aan een snellere ontwikkeling van tastbare energieoplossingen, in samenwerking met belangrijke partners. Zo willen we een rechtstreekse bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2-voetafdruk van de transport- en logistieke sector.’

Jaakko Eskola, bestuursvoorzitter en CEO van Wärtsilä:
‘Wärtsilä blijft voorop lopen bij de transitie van de scheepvaart naar een schoner en duurzamer energiegebruik. We zetten in op de ontwikkeling van slimme technologieën, onderzoek naar alternatieve toekomstige brandstoffen en een holistische benadering om de scheepvaart en het havenwezen op alle vlakken efficiënter te maken, zodat er een slim mariene ecosysteem ontstaat. Kortom, we doen er alles aan om de CO2-uitstoot van het vervoer over zee te verminderen. We zijn dan ook trots dat we onderdeel zijn van deze coalitie, die perfect aansluit bij ons doel om een duurzame samenleving met slimme technologie mogelijk te maken.’ 

--------------------------