Skip to content

09/12/2020 Nieuws

Total Nederland plaatst nieuwe snelladers bij zeven tankstations

Total Header Mobility en Clean Energies
Total Header Mobility en Clean Energies

Bij zeven TOTAL stations in Nederland zijn nieuwe EV Charge snelladers geplaatst. Het gaat om de volgende TOTAL stations waar de oude en/of defecte snellaadpunten uit 2012 zijn vervangen:

Bovengenoemde TOTAL stations zijn nu uitgerust met een 50 kW charger, geschikt voor het laden van alle voertuigen met verschillende typen laders. Ook zijn de laders voorzien van een mogelijkheid om verbinding te maken met bijvoorbeeld een EV-app. 

Ieder station telt één laadpunt, waar een elektrische auto binnen 15 tot 30 minuten weer opgeladen is. Bij de nieuwe laadpalen kan met alle betaal- en laadpassen betaald worden. 

Duurzaamheid

De elektrische laadstations dragen bij aan de missie van Total om verder te verduurzamen. Total Nederland werkt hard aan de uitbreiding van het netwerk aan tankstations met schone brandstoffen als groengas, waterstof, LNG en elektriciteit. Dagelijks zetten wij ons in voor betere energie die betaalbaarder, betrouwbaarder en schoner is én toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen. Onze ambitie is dan ook om de leider te worden op het gebied van verantwoorde energie: to become the responsible energy major.

BENEFIC-subsidie

Voor de aanleg van de snelladers heeft Total Nederland subsidie ontvangen van BENEFIC.

BENEFIC is een innovatief project door de grensoverschrijdende samenwerking en de brede waaier aan brandstoftechnologieën die binnen het project aan bod komen. BENEFIC is ook uniek door de aanpak, waarbij met Europese middelen een projectoproep voor publieke en private partijen werd georganiseerd. Op die manier krijgen investeerders de kans om op een laagdrempelige manier projecten te realiseren. Na de projectoproep, die liep van februari tot mei 2018, werden 21 van de 24 ingediende projecten geselecteerd.

Dit initiatief werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van het BENEFIC-project, dat deel uitmaakt van het Europese programma “Connecting Europe Facility“, gefinancierd door de Europese Commissie.

Afbeelding financieringsfaciliteit Europese verbindingen
logo van Benefic, afbeelding persbericht EV snelladers

 

Afbeelding EV chargepunt op TOTAL Kadoelen